Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  

Przeczytaj:
Centrum Sportowo Rekreacyjne otwarte
50-latek wszedł pod pociąg, zginął na miejscu
Rozpoczęto budowę ronda w Dąbrówkach
Zmiany dotyczące basenu w Wysokiej
home > Start > Aktualności > Pomoc dla szpitali i przedsiębiorców
Rozmiar tekstu:
AAA
ŁAŃCUT
2020.04.21 10:12

Pomoc dla szpitali i przedsiębiorców

Wczoraj na konferecji prasowej Władysław Ortyl podsumował dotychczasowe działania samorządu w ramach tzw. podkarpackiej tarczy antykryzysowej. Do Łańcuckiego szpitala trafi dodatkowo 20 respiratorów. Województwo przeznaczyło do walki ze skutkami pandemii na podkarpaciu ponad 350 mln zł.
Pomoc dla szpitali i przedsiębiorców
Pomoc dla szpitali i przedsiębiorców

W ramach tych środków 50 mln trafi na pomoc medyczną, 220 mln dla przedsiębiorców a ponad 60 na utrzymanie miejsc pracy. Kwoty te mogą ulec zwiększeniu. Ponadto 20 mln przekazano natomiast jeszcze ze starej perspektywy finansowej na wsparcie przedsiębiorczości.

Na początek w ramach RPO 2014-2020 zaangażowano 21,2 mln zł na najpilniejsze zakupy medyczne. Już dostarczono 7 samochodów dla SANEPID-u oraz część sprzętu jednorazowego (w tym dostarczone już 4500 kombinezonów). W najbliższym czasie dostarczone będzie 5 ambulansów transportowych oraz aparat do detekcji koronawirusa (koniec kwietnia).

Poniżej załączamy komunikat prasowy z konferencji prasowej oraz zapis wideo wypowiedzi marszałka województwa podkarpackiego.

Informacja prasowa - działania samorządu województwa podkarpackiego w okresie pandemii koronawirusa

25 marca zarząd województwa podkarpackiego powołał Komitet Sterujący, który podjął działania w zakresie skierowania funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na walkę z koronawirusem SARS-CoV-2. W skład Komitetu wchodzą Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

330 mln złotych - to kwota, którą województwo podkarpackie przeznaczy w ramach RPO WP na zakupy medyczne, wsparcie dla przedsiębiorców i ratowanie miejsc pracy. Na taką skalę pomocy oraz jej formę zgodę wyraziła Komisja Europejska oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Działania w ramach 336 mln zł opierają się na trzech filarach:

 1. Zdrowie - 50 mln zł
 2. Przedsiębiorczość - 220 mln zł
 3. Rynek pracy - 60 mln zł

Ponadto 20 mln z perspektywy finansowej 2007-2013

Zdrowie - 50 mln

W ramach projektu dokonywane są zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego oraz jednorazowych środków bezpośredniego zabezpieczenia dla osób prowadzących działania związane z walką z epidemią. W trakcie są następujące zakupy:

 • Dla Centrum Medycznego w Łańcucie - 20 respiratorów (wartość ok. 2 mln zł),
 • Dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie - zestaw do automatycznej izolacji i detekcji koronawirusa (wartość ok. 0,5 mln zł) oraz 7 samochodów wraz z niezbędnym wyposażeniem do przewożenia próbek do badań (wartość ok. 0,7 mln zł), które w tym tygodniu zostaną już przekazane.
 • Dla pięciu Stacji Pogotowia Ratunkowego funkcjonujących w województwie podkarpackim - 10 ambulansów sanitarnych oraz 5 karetek transportowych (wartość ok. 7 mln zł)
 • Dla Szpitala w Dębicy - na doposażenie stacji dializ i oddziału psychiatrii (wartość ok. 1 mln zł)
 • Dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie - komora laminarna (II klasa bezpieczeństwa), urządzenie do dekontaminacji powietrza technologią HEPA oraz lampy bakteriobójcze przepływowe (wartość ok. 161 tys. zł)
 • Dla Szpitali z oddziałami zakaźnymi i stacji pogotowia ratunkowego oraz KSW 2 i SPZOZ Nr 1 w Rzeszowie - 35 respiratorów (wartość ok. 3,5 mln zł) oraz 31 szt. Urządzeń do dezynfekcji i dekontaminacji (wartość ok. 2 mln zł)
 • Dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie - 86 zestawów komputerowych z oprogramowaniem (wartość ok. 620 tys. zł)

Dodatkowo:

Zarząd Województwa Podkarpackiego dysponuje także rezerwą na zarządzanie kryzysowe w wysokości 2,7 mln zł i w ramach tej rezerwy przekazano 200 tys. zł dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na uruchomienie czwartego urządzenia ECMO. Dodatkowo urząd marszałkowski jest w trakcie zakupów środków ochrony osobistej dla personelu medycznego, na łączną kwotę ok. 1,5 mln zł. Z zamówionych materiałów dostarczono już 4.500 szt. kombinezonów, z czego 2,5 tys. sztuk rozdysponowano do wojewódzkich szpitali oraz stacji pogotowia ratunkowego, a 2 tys. przekazano do dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

8 kwietnia urząd marszałkowski przyjął dostawę sprzętu z Agencji Rezerw Materiałowych (za pośrednictwem 3 PBOT) i rozdysponował:

 1. 2 tys. maseczek do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i do Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
 2. 3 tys. maseczek do SPZOZ przy ul. Rycerskiej,
 3. 5 tys. maseczek za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej do Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Pozostały sprzęt, tj. 21 tys. maseczek oraz 560 litrów płynu dezynfekcyjnego przekazano do dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

 • Za pośrednictwem Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie przekazano do wojewódzkich szpitali 5000 litrów płynu do dezynfekcji dostarczonego przez PKN Orlen S.A.
 • Dzięki akcji "Drukujemy dla medyków" prowadzonej przez Podkarpackie Centrum Innowacji przekazano do wojewódzkich podmiotów leczniczych oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie łącznie 7 tys. szt. przyłbic

Przedsiębiorczość - 220 mln

Około 220 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego zarząd województwa przeznacza na dodatkowy instrument - pożyczkę płynnościową, z którego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie regionu. Pożyczki będą udostępnione na dogodnych, preferencyjnych warunkach, z odroczonym terminem spłaty. Pieniądze te trafią do biznesu poprzez pośredników finansowych działających na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dodatkowo w ramach I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka RPO WP
2014-2020 prowadzone są działania, które mają jak najbardziej ułatwić przedsiębiorcom realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów o dofinansowanie. Chodzi o  uproszczenie procedur wypłaty środków oraz uruchomienie systemu zaliczkowego dla przedsiębiorców.

Zarząd województwa uruchamia też dodatkowe pieniądze na pomoc dla podkarpackich przedsiębiorców, które pozostały z  Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Chodzi o  20 mln złotych. Zostaną one przeznaczone na preferencyjne kredyty dla lokalnych firm. Zaś w pożyczkach już udzielonych firmom na kwotę 100 mln zł z tej samej puli, z pieniędzy pozostałych z poprzedniego RPO - będą dodatkowe ułatwienia.

Powołany został specjalny zespół w skład którego wejdą przedstawiciele przedsiębiorców. Będzie to miejsce wymiany doświadczeń w celu jak najlepszego wykorzystania środków na walkę z gospodarczymi skutkami pandemii. Pierwsza taka wideokonferencja odbyła się w poprzednim tygodniu z inicjatywy przedstawicieli lokalnego biznesu, m.in.: Podkarpackiego Związku Pracodawców Lewiatan, Podkarpackiego Klubu Biznesu oraz Rzeszowskiej Loży BCC. Po ich sugestii powstanie także specjalna strona internetowa, która będzie informowała o podejmowanych inicjatywach, a także będzie platformą wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.

Rynek pracy - 60 mln (WUP)

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w ramach RPO WP 2014-2020 finansowana będzie pomoc na utrzymanie miejsc pracy poprzez wsparcie pracodawców i ich pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz NGO, którzy w największym stopniu zostali lub zostaną dotknięci skutkami kryzysu. Pieniądze z EFS będą przeznaczone na dofinansowanie części kosztów zatrudnionych pracowników dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych a także kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.

Wsparcie to, na które wstępnie przeznaczono ok. 60 mln zł, zostało już uruchomione poprzez powiatowe urzędy pracy w regionie.

Trwa kontraktowanie projektów w ramach Działania 7.3 (dotacje dla osób bezrobotnych) i 7.2 (projekty systemowe powiatowych urzędów pracy). W ramach Działania 7.3 podpisano do 17 kwietnia br. 8 umów, z planowanych 16, na kwotę dofinansowania blisko 29 milionów złotych. Do końca kwietnia planowane jest jeszcze podpisanie 21 umów w ramach działania 7.2 na kwotę dofinansowania 33,5 mln zł.

Ochrona miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP)

1 kwietnia 2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej.

Do tej pory podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 486 wniosków na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP. Opiewają one na ponad 183,5 miliona złotych dla 35 784 osób.

Pracodawcy złożyli wnioski z powodu:

- przestoju ekonomicznego - 195 dla 8 153 osób na ponad 33 miliony złotych (33, 347 910 złotych),

- obniżonego czasu pracy - 342 na wsparcie dla 27 631 osób, na ponad 150 milionów złotych (150 236 761 złotych).

W czwartek 16 kwietnia br. zostały przelane środki na wnioski 46 podkarpackich firm, dla 5 655 osób, łącznie na blisko 12 milionów złotych.

17 kwietnia została zrealizowana kolejna cześć wsparcia dla 962 osób17 firm, na kwotę blisko 1,7 miliona złotych.

Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pracuje w potrojonej obsadzie personalnej. Środków na realizację świadczeń nie zabraknie.

Inne działania w walce z pandemią:

3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, urząd marszałkowski przekazał wyposażenie ochrony osobistej oraz sprzęt służący do dezynfekcji. Są to kombinezony ochronne (900 szt.), opryskiwacze ciśnieniowe 5 L (9 szt.) oraz płyny do dezynfekcji 5 L (20 szt.). Asortyment został zakupiony i przekazany przez Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg. Obecnie czekamy na kolejną dostawę asortymentu z "Siarkopolu".

Urząd marszałkowski na terenie swoich budynków wdrożył procedury bezpieczeństwa mające chronić pracowników przed rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2. Wprowadzono kontrolę ruchu osobowego, zezwolono pracownikom na pracę zdalną, wprowadzono dyżury pracowników oraz zapewniono maseczki i środki do dezynfekcji rąk. Zarząd i sejmik dzięki wprowadzonym zmianom w prawie przez rządową tarczę antykryzysową również pracuje zdalnie. Kolejna sesja sejmiku odbędzie się 27 kwietnia podczas której także przedstawiona zostanie sytuacja województwa w związku z pandemią. Podjęte zostaną też zmiany budżetowe.

T. Leyko-podkarpackie.pl/Red
REKLAMA
Oceń:
1 głos
Pomoc dla szpitali i przedsiębiorców, 5.0000 out of 5 based on 1 ratings
T. Leyko-podkarpackie.pl/Red dodany
 
Odsłon: 2629

Wideo

Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (0)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jesteś już zarejestrowany na lancut.gada.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Treść komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Brak wpisów, Twój komentarz może byc pierwszy.
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu lancut.gada.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
REKLAMA

Najpopularniejsze

Ostatnie komentarze

REKLAMA
 
telRedakcja telefon

795 977 761

alarmSkrzynka alarmowa

alert@lancut.gada.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@lancut.gada.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone lancut.gada.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl
Mapa strony | Zapytania Google
x