Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  

Przeczytaj:
Kierowcy przez tunel przejadą w przyszłym roku
16-latek wyrwał się napastnikowi i uciekł
Pożar w Żołyni
"Markowianie" o swoim projekcie
home > Start > Aktualności > Ponad 9 mln zł na Podkarpacki System Informacji Przestrzennej
Rozmiar tekstu:
AAA
POWIAT ŁAŃCUT
2017.03.10 09:07

Ponad 9 mln zł na Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Tyle wyda powiat łańcucki na przeprowadzenie reformy cyfryzacji baz danych należących do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
Ponad 9 mln zł na Podkarpacki System Informacji Przestrzennej
Ponad 9 mln zł na Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

W ubiegłym roku Zarząd Powiatu Łańcuckiego podpisał umowę udziału w projekcie "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług". Liderem tego projektu jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, zaś w roli partnerów występuje 22 powiaty (w tym 4 miasta na prawach powiatu). Założeniem PSIP jest stworzenie portalu internetowego umożliwiającego zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora naukowego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienia efektywności działania administracji samorządowej. Prace nad PSIP potrwają do 2018 r.

Wartość projektu PSIP realizowanego przez Powiat Łańcucki ogółem to kwota 9 122 183,79 zł z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniosło 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach pozyskanych środków finansowych Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łańcucie planuje założenie następujących baz danych: obiektów topograficznych (BDOT-500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz modernizację ewidencji gruntów i budynków (EGiB).

Prowadzenie tych baz danych w systemie teleinformatycznym wymuszają przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej starostowie mają obowiązek budowy i utrzymywania Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Takie działanie umożliwi m.in. udostępnianie wszystkim organom administracji publicznej zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków, które są niezbędne do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych.

Przyjdą zmierzyć działkę

Na terenie powiatu łańcuckiego modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z utworzeniem bazy BDOT-500 i GESUT wykonywana jest obecnie w gminie Czarna. Dla pozostałych gmin w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego zostaną w 2017 r. wyłonieni wykonawcy, którzy wykonają na zlecenie samorządu zadania przewidziane w projekcie. Bieżące informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie, siedzibach urzędów gmin oraz sołectw.

Wykonawca po dokonaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łańcucie przystępuje do analizy materiałów przekazanych przez zamawiającego i sporządzenia map wywiadu terenowego w celu porównania bazy ewidencji gruntów przekazanej przez zamawiającego z terenem i zaznaczeniem zmian oraz dokonanie pomiaru. Kolejnym krokiem modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest planowane dokonanie ustalenia granic w terenach zabudowanych. Polega to na zawiadomieniu właścicieli działek zabudowanych wraz z właścicielami działek sąsiednich do stawienia się na gruncie, na określony dzień i godzinę w celu ustalenia przebiegu granic ich nieruchomości. Podczas tej procedury właściciele wskazują zgodny przebieg granicy i w obecności geodety podpisują protokół ustalenia granic.

Po dokonaniu pomiarów wykonawca opracowuje projekt operatu opisowo-kartograficznego, który podlega wyłożeniu do wglądu dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2 na okres 15 dni roboczych. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. W tym czasie każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do projektu. Jest to bardzo ważny moment, który większość właścicieli nieruchomości lekceważy nie zdając sobie sprawy, że dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są, np. podstawą do naliczania przyszłych zobowiązań publiczno-prawnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny czy podatek leśny.

Możliwe odwołania od decyzji

Geodeta Powiatowy, posiadający uprawnienia do rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych stosownie do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, został upoważniony przez Starostę Łańcuckiego do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłaszanych do projektu przez strony w toku postępowania administracyjnego. Czynności te są przeprowadzane przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego. Następnie Geodeta Powiatowy informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia jego uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie terminu 15 dni roboczych, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu w bazie danych EGiB. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na powiatowej stronie internetowej http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/ w zakładce Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji na którą przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starosta przekazuje dokumenty do Sądu Rejonowego w Łańcucie Wydział V Ksiąg Wieczystych w celu ujawnienia w księgach wieczystych ewentualnych zmian w powierzchni gruntów, powstałych w wyniku przeprowadzonych pomiarów granic. Uaktualnione dane z EGiB zostaną przekazane również do właściwych urzędów gmin na terenie powiatu łańcuckiego, a także dla samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu realizacji przez nich zadań publiczno-prawnych.

Bogdan Drożdż-Geodeta Powiatowy/Red.
REKLAMA
Oceń:
0 głosów
Ponad 9 mln zł na Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, 0 out of 5 based on 0 ratings
Bogdan Drożdż-Geodeta Powiatowy/Red. dodany
 
Odsłon: 4866
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (0)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jesteś już zarejestrowany na lancut.gada.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Treść komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Brak wpisów, Twój komentarz może byc pierwszy.
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu lancut.gada.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
REKLAMA

Najpopularniejsze

Ostatnie komentarze

REKLAMA
 
telRedakcja telefon

795 977 761

alarmSkrzynka alarmowa

alert@lancut.gada.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@lancut.gada.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone lancut.gada.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl
Mapa strony | Zapytania Google
x