Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  

Przeczytaj:
Nowe miejsca parkingowe
Cmentarze będą zamknięte? Jest decyzja
Powiat w strefie czerwonej
Chryzantemy z Woli Małej
home > Start > Aktualności > Więcej odpadów, koszty odbioru rosną, ceny śmieci w górę?
Rozmiar tekstu:
AAA
POWIAT
2020.10.15 10:18 | aktualizacja: 2020.10.15 14:43

Więcej odpadów, koszty odbioru rosną, ceny śmieci w górę?

W gminach z powiatu i mieście Łańcut nowe stawki za odbiór odpadów poznamy po przeprowadzonych przetargach. W gminie Białobrzegi na okres 3 miesięcy stawka została podniesiona o 17 złotych, w gminie Łańcut na okres 2 miesięcy stawka wyniesie 25-30 złotych od osoby. Wzrost cen spowodowany jest wzrostem ilości odbieranych odpadów nawet o 40% w porównaniu do roku 2019.
Więcej odpadów, koszty odbioru rosną, ceny śmieci w górę?
Więcej odpadów, koszty odbioru rosną, ceny śmieci w górę?

Miasto Łańcut. Nowa stawka od marca 2021 roku?

Urząd Miasta Łańcuta informuje, że na dzień dzisiejszy stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych przez mieszkańców w sposób selektywny wynosi:

· 21,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 5 osób oraz

· 18,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 6 i więcej osób.

Podwyższona opłata naliczana w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny wynosi dwukrotność w/w stawek.

-Od 01.09.2020 r. mieszkańcy domów jednorodzinnych mają możliwość skorzystania z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów w wysokości 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Aby skorzystać z ulgi należy złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne- informuje Katarzyna Kluz-Gosztyła Koordynator Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Celem zachęcenia mieszkańców do kompostowania bioodpadów Miasto zakupiło 250 sztuk kompostowników przydomowych, które aktualnie użyczane są mieszkańcom. Szczegóły dotyczące programu użyczania kompostowników dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Łańcuta.

Zmiany od marca 2021

-Jeżeli chodzi o zmianę obowiązujących stawek opłat, to na dzień dzisiejszy nie są prowadzone prace w tym zakresie ponieważ umowa, którą Miasto zawarło z firmą odbierająca odpady od mieszkańców obowiązuje do końca lutego 2021 roku. W miesiącu grudniu planowane jest ogłoszenie nieograniczonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Miasta Łańcuta i od wysokości złożonych w nim ofert uzależniona będzie wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców. - informuje Katarzyna Kluz-Gosztyła Koordynator Biura Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Gmina Białobrzegi. Duży wzrost ceny na 3 miesiące. Od nowego roku nowa stawka

Od 1 stycznia do 30 września 2020 r. obowiązywała opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości 18 zł miesięcznie od osoby.

Od 1 października do 31 grudnia wysokość opłaty została podniesiona do kwoty 35 zł miesięcznie od osoby. Opłata naliczana jest do 5 osób w gospodarstwie.

-Wysoka podwyżka opłat od 1 października podyktowana była radykalnym wzrostem ilości zebranych dotychczas odpadów w stosunku do szacunkowo określonej ilości odpadów do zebrania w 2020 r. - szacujemy, że do końca roku zbierzemy ok. 25 % więcej odpadów niż planowano. W związku z tym, że zgodnie z przepisami prawa system gospodarki odpadami musi być finansowany wyłącznie z opłat ponoszonych przez mieszkańców, konieczna była wysoka podwyżka opłat, aby sfinansować zwiększoną zbiórkę odpadów komunalnych w 2020 r. Wysokość opłat od 1 stycznia 2021 zostanie określona po przeprowadzeniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, który został już przez gminę ogłoszony.- informuje Sabina Kiełb Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Gmina Czarna. Nowa stawka od nowego roku

Miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 przedstawiają się następująco:

20 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

15 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

48 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

-Obecnie obowiązująca umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości kończy się 31.12.2020 roku.W najbliższym czasie przygotowywany będzie przetarg, którego wynik będzie miał wpływ na stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021. - Kamil Chmiel z Urzędu Gminy Czarna

Gmina Łańcut. Wzrost stawki od listopada br. do końca roku. Nowa stawka od nowego roku

Od listopada mieszkańcy gminy Łańcut zapłacą 25 zł od osoby za miesięczne zagospodarowanie odpadów komunalnych. Więcej o 5 zł zapłacą osoby, które nadal będą chciały oddawać bioodpady. Takie stawki mają obowiązywać do końca 2021 r.

Główną przyczyną zmiany stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest lawinowy wzrost ilości śmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych na terenie gminy Łańcut.

-Ilość odpadów zmieszanych odebranych od mieszkańców w pierwszym półroczu 2020 r. jest o 40 % większa niż w analogicznym okresie w 2019 r.Mieszkańcy gminy oddają coraz więcej szkła (wzrost o 20 % w stosunku do 2019 r.) oraz plastiku (wzrost o 30%). To spowodowało, że limit środków finansowych jaki gmina miała zabezpieczony do końca 2020 r. wyczerpie się już w październiku. Musieliśmy podnieść stawki, bo w innym przypadku w listopadzie nie miałby kto odbierać śmieci z terenu gminy Łańcut. Istotną zmianą jaka została wprowadzona na wrześniowej sesji rady gminy Łańcut jest zróżnicowanie stawek na 25 i 30 zł od osoby. Warunkiem, żeby płacić niższą stawkę jest wypełnienie nowej deklaracji śmieciowej i rezygnacja z oddawania bioopadów. W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 4 osób - stawka opłaty wyniesie - 30 zł od jednego mieszkańca miesięcznie. Natomiast, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób opłata wyniesie łącznie 145 zł miesięcznie. Gdy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady w przydomowych kompostownikach stawka wyniesie - 25 zł od jednego mieszkańca miesięcznie, jeśli w nieruchomości zamieszkuje od 1 do 4 osób, natomiast 120 zł to łączny miesięczny koszt dla 5 i więcej osób, zamieszkujących daną nieruchomość - informuje wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota - Warto pamiętać, że wójt i radni gminy nie mają praktycznie żadnego wpływu na czynniki decydujące o cenie odpadów, muszą akceptować stawki wynikające z przetargów. Obowiązująca w Polsce ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie daje samorządom dużego pola manewru w kształtowaniu poziomu cen. System zgodnie z obowiązującym prawem musi się bilansować. W praktyce oznacza to, że wszystkie koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów mają w całości ponosić sami mieszkańcy- dodaje

Gmina Żołynia.

W Gminie Żołynia obowiązuje stawka 25,00 zł od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje do sześciu mieszkańców włącznie oraz 12,00 zł od siódmego i każdego kolejnego mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż sześciu mieszkańców. Zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wynosi miesięcznie kwotę stanowiącą iloczyn kwoty 2,00 zł i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, nie więcej jednak niż 12,00 zł. Opłata podwyższona (jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny) wynosi: 50,00 zł od mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje do sześciu mieszkańców włącznie oraz 24,00 zł od siódmego i każdego kolejnego mieszkańca, w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż sześciu mieszkańców.

-Umowę z firmą mamy podpisaną do końca roku, przetarg planujemy przeprowadzić pod koniec października.- mówi Magdalena Rogowska z Urzędu Gminy Żołynia

Gmina Markowa. Nowa stawka od nowego roku

-Na terenie Gminy Markowa obowiązuje stawka 17 zł miesięcznie od osoby za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gmina na bieżąco monitoruje wpływy budżetowe z opłat ponoszonych przez mieszkańców oraz ilość odbieranych od mieszkańców odpadów i poziom ich segregacji, które to elementy bezpośrednio i w największym stopniu mają wpływ na ostateczne koszty i stawkę ustalaną dla mieszkańców. Niestety zauważalny jest duży wzrost ilości odpadów w stosunku do lat poprzednich, co bez wątpienia przełoży się na dalszy wzrost kosztów i prawdopodobieństwo, iż jeszcze w tym roku wpływy z opłat ponoszonych przez mieszkańców będą niższe niż wydatki. Prognozowane koszty na rok 2021 również są bardzo pesymistyczne, na co wpływ ma wzrost ilości odpadów, wzrost cen w instalacjach przewidzianych do zagospodarowania odpadów oraz przewidywany wzrost płacy minimalnej. Ostateczne stawki zostaną ustalone po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na rok 2021, który w chwili obecnej przygotowujemy. - mówi Łukasz Słupek Inspektor ds. gospodarki odpadami w gminie Markowa

Gmina Rakszawa

Obowiązujące stawki za odbiór odpadów na terenie Gminy Rakszawa.

a) 16,00 zł/osoby odpady segregowane

b) 15,90 zł/osoby odpady segregowane jeżeli posesja posiada kompostownik

c) 40,00 zł/osoby opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości zamieszkałej w przypadku gdy nie

wypełnia on obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny

Uchwalone nowe stawki i planowane do wprowadzenia od 1 listopada 2020 r.

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny:

- gdy na terenie nieruchomości zamieszkuje od 1 do 5 osób stawka opłaty wynosi 16,00 zł/m-c od osoby

- gdy na terenie nieruchomości zamieszkuje 6 osób stawka opłaty wynosi 13,50 zł/m-c od osoby

- gdy na terenie nieruchomości zamieszkuje 7 osób stawka opłaty wynosi 12,00 zł/m-c od osoby

- gdy na terenie nieruchomości zamieszkuje 8 osób i więcej osób stawka opłaty wynosi 11,00 zł/m-c od osoby

-stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości zamieszkałej w przypadku gdy nie wypełnia on obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stanowiącej czterokrotność stawki

- zwalnia się w części z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,10 zł/m-c od osoby.

-Gmina Rakszawa ma zawartą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązującą do 31 grudnia 2020r. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rakszawa na rok 2021. W listopadzie br. planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.- informuje Kazimierz Tuptoński z Urzędu Gminy w Rakszawie

Red
REKLAMA
Oceń:
1 głos
Więcej odpadów, koszty odbioru rosną, ceny śmieci w górę?, 5.0000 out of 5 based on 1 ratings
Udostępnij:   Śledzik   Facebook   GG   Twitter   Blip
Red dodany
 
Odsłon: 5987
Dodaj zdjęcie

Czytaj podobne

Waszym zdaniem (4)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jesteś już zarejestrowany na lancut.gada.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Treść komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Na forum istnieje możliwość oceny wypowiedzi, można oddawać głosy pozytywne jak i negatywne.
Najwyżej oceniane komentarze
Antek12  Sabina Kiełb coś się pomyliła. Radykalny nie jest wzrost zebranych odpadów w gminie Białobrzegi, tylko radykalny jest wzrost cen za śmieci. Skoro uzbierają ok. 25% więcej śmieci niż zakładano, to czemu stawki za śmieci nie wzrosły o 25%, tylko z 18 zł na 35 zł od osoby. PROSTA ARYTMETYKA!!!! BIZNES MAFIJNY KWITNIE.
Skoro urzędnicy z gminy Białobrzegi mówią, że ludzie nie wpisali swoich bliskich na deklaracjach, to dlaczego za nich mają płacić mieszkańcy którzy uczciwie zadeklarowali swoich bliskich? Opłatami się obciąża uczciwych i rzetelnych płatników za odpady? URZĘDNICY TO ROZUMIEJĄ, CZY NIE BARDZO?
15 października 2020
+66
-7
Kapustnik  Rozmawiałem z radnym. Poinformował mnie, że ludzie wypisali swoich członków rodzin, bo wyjechali za granicę, na studia. Wrócili, bo pandemia COVID-19, lecz bez zgłoszenia do śmieci. Stawka 35 zł od osoby to samobójstwo! I jeszcze wzrośnie, wcześniej czy później. Rozumiem, że funkcjonuje beznadziejna ustawa, lecz to nie oznacza, że system utylizacji mają wspierać tylko uczciwi mieszkańcy gminy Białobrzegi.
Przecież gmina miała sygnały, że śmieci jest więcej. Coś zrobiła? Nic. Zamknęli się, bo COVID-19. Tchórze! Mogli sprawdzić ilość worków przed domami, wybiórczo. Zaświeciłaby się lampka, że coś nie tak. Gmina ma dostęp do danych z wodomierzy. Samotnie gospodarująca nie zużyje 20 kubików wody w miesiąc czy dwa? Drugi sygnał alarmowy. Broń Boże, nie chodzi o to, aby osoby zużywające więcej wody płaciły więcej za śmieci. To byłaby kara do kwadratu, szczególnie dla dużych rodzin, ale można na podstawie stanu licznika oszacować, że coś jest nie tak?
Więc skoro ludzie oszukują, jedynym skutecznym wyjściem, to przypisać śmieci do gospodarstwa domowego! Ukróci to kombinatorstwo. A skoro gmina nie może dokładać do śmieci, to niech stworzy jakiś program wsparcie dla gospodarstw domowych np. samotnie gospodarujących, seniorów czy z osobami niepełnosprawnymi, nie powiązany ze śmieciami, dopóki nie zmienią tej beznadziejnej ustawy.
Urzędnicy, radni i Wójt muszą wspierać mieszkańców gminy Białobrzegi. Trzeba ratować ludzi przed coraz wyższymi opłatami, bo za chwilę okaże się, że wyparuje z deklaracji połowa mieszkańców gminy, a śmieci będą się walały nad brzegiem Wisłoka, kanałów, cmentarzy, rowach melioracyjnych, lasach. Koszt sprzątania będzie o wiele wyższy niż odbiór samych śmieci.
16 października 2020
+56
-2
Datecs  Teraz będzie śmieci mniej bo zaczyna się sezon grzewczy, tak więc na spokojnie. Już w powietrzu w gminie Łańcut czuć że mieszkańcy sami biorą się za problem nadmiernych ilości śmieci.
15 października 2020
+15
-0
Ostatnio dodane komentarze
Kapustnik   Rozmawiałem z radnym. Poinformował mnie, że ludzie wypisali swoich członków rodzin, bo wyjechali za granicę, na studia. Wrócili, bo pandemia COVID-19, lecz bez zgłoszenia do śmieci. Stawka 35 zł od osoby to samobójstwo! I jeszcze wzrośnie, wcześniej czy później. Rozumiem, że funkcjonuje beznadziejna ustawa, lecz to nie oznacza, że system utylizacji mają wspierać tylko uczciwi mieszkańcy gminy Białobrzegi.
Przecież gmina miała sygnały, że śmieci jest więcej. Coś zrobiła? Nic. Zamknęli się, bo COVID-19. Tchórze! Mogli sprawdzić ilość worków przed domami, wybiórczo. Zaświeciłaby się lampka, że coś nie tak. Gmina ma dostęp do danych z wodomierzy. Samotnie gospodarująca nie zużyje 20 kubików wody w miesiąc czy dwa? Drugi sygnał alarmowy. Broń Boże, nie chodzi o to, aby osoby zużywające więcej wody płaciły więcej za śmieci. To byłaby kara do kwadratu, szczególnie dla dużych rodzin, ale można na podstawie stanu licznika oszacować, że coś jest nie tak?
Więc skoro ludzie oszukują, jedynym skutecznym wyjściem, to przypisać śmieci do gospodarstwa domowego! Ukróci to kombinatorstwo. A skoro gmina nie może dokładać do śmieci, to niech stworzy jakiś program wsparcie dla gospodarstw domowych np. samotnie gospodarujących, seniorów czy z osobami niepełnosprawnymi, nie powiązany ze śmieciami, dopóki nie zmienią tej beznadziejnej ustawy.
Urzędnicy, radni i Wójt muszą wspierać mieszkańców gminy Białobrzegi. Trzeba ratować ludzi przed coraz wyższymi opłatami, bo za chwilę okaże się, że wyparuje z deklaracji połowa mieszkańców gminy, a śmieci będą się walały nad brzegiem Wisłoka, kanałów, cmentarzy, rowach melioracyjnych, lasach. Koszt sprzątania będzie o wiele wyższy niż odbiór samych śmieci.
16 października 2020
+56
-2
Datecs   Teraz będzie śmieci mniej bo zaczyna się sezon grzewczy, tak więc na spokojnie. Już w powietrzu w gminie Łańcut czuć że mieszkańcy sami biorą się za problem nadmiernych ilości śmieci.
15 października 2020
+15
-0
kingabu   A ja się wcale nie dziwię że taka kwota to co ludzie w tym roku wystawiali jak normalnie jeden dwa worki tak czasami 8-10 a już nie mówię o wielkich gabarytach. Siedzisko h w domach porządki to i śmieci wiecej. Niestety takie nam prawo nasza władza zgotowała że po pysku dostają gminy a to nie ich wina a płacimy niestety mu
15 października 2020
+13
-24
Antek12   Sabina Kiełb coś się pomyliła. Radykalny nie jest wzrost zebranych odpadów w gminie Białobrzegi, tylko radykalny jest wzrost cen za śmieci. Skoro uzbierają ok. 25% więcej śmieci niż zakładano, to czemu stawki za śmieci nie wzrosły o 25%, tylko z 18 zł na 35 zł od osoby. PROSTA ARYTMETYKA!!!! BIZNES MAFIJNY KWITNIE.
Skoro urzędnicy z gminy Białobrzegi mówią, że ludzie nie wpisali swoich bliskich na deklaracjach, to dlaczego za nich mają płacić mieszkańcy którzy uczciwie zadeklarowali swoich bliskich? Opłatami się obciąża uczciwych i rzetelnych płatników za odpady? URZĘDNICY TO ROZUMIEJĄ, CZY NIE BARDZO?
15 października 2020
+66
-7
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu lancut.gada.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
REKLAMA
reklama
REKLAMA

Najpopularniejsze

Ostatnie komentarze

REKLAMA
REKLAMA
 
telRedakcja telefon

535 977 761

alarmSkrzynka alarmowa

alert@lancut.gada.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@lancut.gada.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone lancut.gada.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl
Mapa strony | Fotowoltaika, montaż i wycena
x